Help

Bán bi?t th? Lideco B?c 32 Hoài Đ?c giá t?t nh?t

  • 41

Photos: Bán bi?t th? Lideco B?c 32 Hoài Đ?c giá t?t nh?t

Photos: Bán bi?t th? Lideco B?c 32 Hoài Đ?c giá t?t nh?t Photos: bán bi?t th? lideco view khu công viên cây xanh

Bán bi?t th? Lideco ? Khu đô th? Lideco B?c 32 Hoài Đ?c
Di?n tích t? 160m2 ? 500m2/lô, xây d?ng 05 t?ng ( có nhà thô và có nhà hoàn thi?n)
Pháp lý: s? đ? chính ch?, s? h?u lâu dài
Đi?n tho?i liên h? t? v?n: 0909.61.3696 ? Ng?c Tuy?n ? Chuyên t? v?n b?t đ?ng s?n phía tây Hà N?i.
Chi ti?t khu đô th? Lideco t?i đ?a ch?: http://tranngoctuyen.com/khudothilideco.html

Favorite (0)

No one has added this photo to his favorite.

Comments (0)

"No comment yet, please write the first comment.

To make comments on artworks, click Login. User registration here.